Toelaatbaarheid van forensische animaties

Ervoor zorgen dat uw investering in een forensische animatie wordt toegelaten tot de rechtbank, zou een zorg voor advocaten moeten zijn. Door de juiste vragen te stellen en samen te werken met een gekwalificeerde forensische animator, kan men een kostbare en gênante situatie voorkomen. Dit artikel bevat een aantal vragen die een advocaat zou moeten stellen over de voorbereiding van een forensische animatie.

Een van de grootste zorgen albelli inloggen voor advocaten bij het starten van een forensische animatie is of ze al dan niet worden toegelaten tot een rechtbank. Er zijn verschillende gevallen geweest waarin een animatie door een rechtbank werd afgewezen omdat deze zeer schadelijk of onnauwkeurig was in de weergave van gebeurtenissen; tegenwoordig is het echter vrij zeldzaam om te horen over een animatie die niet door de rechtbank is geaccepteerd. Dit verhoogt de mogelijkheid dat rechtbanken animaties meer accepteren of dat meer forensische animators zich houden aan de ontvankelijkheidsrichtlijnen voor demonstratief bewijs (of beide).

Hieronder vindt u een reeks vragen die een advocaat zou moeten stellen over de voorbereiding van een forensische animatie. Deze vragen moeten altijd worden beantwoord wanneer u ervoor kiest om een forensische animatie in te voeren als demonstratief bewijs. Het niet naleven van een of meer van deze regels betekent niet meteen dat een animatie wordt afgewezen, maar het vergroot wel de kans dat de animatie wordt weggegooid of dat het bewijsmateriaal wordt toegepast. 1.

Hoe is de forensische animatie relevant voor de zaak? Relevantie is een sleutelfactor om een forensische animatie voor de rechtbank te krijgen. Er moet een duidelijk doel voor de animatie zijn, omdat het kan helpen om een belangrijk punt duidelijk te maken of om de timing van een gebeurtenis te demonstreren die anders moeilijk in woorden zou kunnen worden weergegeven. Vaak is het belangrijk om een getuige te laten getuigen dat de animatie een goede weergave is van wat er is gebeurd of, in het geval van een getuige-deskundige, dat de animatie de schriftelijke getuigenis/verslag van de getuige-deskundige beter kan overbrengen.

2. Wie heeft de forensische animatie eigenlijk voorbereid? Is het bewijs afkomstig van een betrouwbare bron? Een forensische animatie kan door één persoon of door meerdere personen in een bedrijf worden gemaakt. In elk geval is het absoluut noodzakelijk om de kwalificaties te begrijpen van degenen die de animatie daadwerkelijk hebben gemaakt. Tegenwoordig is het nog steeds heel gebruikelijk om een toegewijde forensische animator te hebben die al dan niet in direct contact staat met de getuige-deskundige.

In elk geval moet de rol van de getuige-deskundige bij het voorbereiden en beoordelen van de animatie worden bevestigd om authenticiteit vast te stellen. Naarmate meer forensische animaties de rechtszaal binnendringen, kan dit ertoe leiden dat sommigen vrijheden nemen met de ontvankelijkheidsrichtlijnen. In feite lijkt de slinger de andere kant op te zijn gegaan en zijn er verschillende animaties geweest die vaak de grenzen van deze richtlijnen verleggen. Elk geval heeft zijn eigen voorwaarden en er kunnen gevallen zijn waarin de richtlijnen verbogen zijn. Desalniettemin heeft een sterke zaak ook sterk bewijs nodig dat voldoet aan enkele van de fundamentele principes van demonstratief bewijs. De software, het proces en de methoden die zijn gebruikt om de forensische animatie te maken, moeten worden besproken. Afhankelijk van wat wordt gedemonstreerd, kunnen er experimentele of nieuwe technieken worden gebruikt die mogelijk niet verifieerbaar zijn.

3. Weegt de bewijskracht van de forensische animaties op tegen het risico op vooroordelen? Helpt het de feitenonderzoeker bij het zoeken naar de waarheid? Men moet altijd rekening houden met de impact die een animatie kan hebben op de jury. Vaak zijn bijvoorbeeld de gebeurtenissen die leiden tot een verkeersongeval het belangrijkst om te begrijpen. De daaropvolgende impact en volgende gebeurtenissen zijn het resultaat van wat er voorafgaand aan de impact gebeurde. Daarom is het vaak alleen nodig om de gebeurtenissen aan te tonen die tot impact hebben geleid. Het is misschien niet nodig om aan te tonen hoe de inzittenden van het voertuig gewond zijn geraakt, aangezien het misschien geen punt van geschil is.

Natuurlijk zijn er in de juridische gemeenschap verschillende benaderingen van het niveau van grafische details dat nodig is in een forensische animatie. Soms is het een resultaat van het zijn van de aanklager of de verdediging en wat zal leiden tot de “beste” reactie van een jury. Het beste advies is echter om bij de feiten te blijven en niet overijverig te zijn in het vertoon van gore en special effects. Het hebben van een realistische forensische animatie die visueel aantrekkelijk is, is zeker acceptabel. “Hyperrealistische” afbeeldingen zijn dat echter niet. Ook mogen er bij het presenteren van een forensische animatie in de rechtbank geen andere geluids- of redactionele opmerkingen zijn dan de gebruikelijke titels en beschrijvingen.

4. Wat is gebruikt als basis voor de animatie en hoe kan deze worden gecontroleerd op juistheid? Heeft iemand de gegevens gecontroleerd? Zijn de gegevens correct ingevoerd? De nauwkeurigheid van een forensische animatie is van cruciaal belang, aangezien onnauwkeurigheden ertoe kunnen leiden dat de animatie niet-ontvankelijk wordt verklaard in de rechtbank. Er moeten substantiële gegevens zijn voor de plaatsing en positie van objecten in een scène. Als bijvoorbeeld een

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.